Pompy > wielostopniowe

Lowara e-SV
Dane
Wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe wykonane ze stali nierdzewnej, cichobieżne i wysokosprawne z wymiennymi uszczelnieniami mechanicznymi. Wydajność - do 120 m3 Podnoszenie - do 330 m
Zastosowanie
Układy podwyższania ciśnienia cieczy czystej lub nieznacznie agresywnej chemicznie, przemysł ogólny, zasilanie kotłów, komunalne układy zasilające, nawadnianie, obiegi wody gorącej i zimnej w układach grzewczych i klimatyzacyjnych, tłoczenie kondensatu, odwrócona osmoza, filtracja, przemysłowe urządzenia myjące, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Lowara SVI
Dane
Wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe z zanurzoną częścią ssawną, do tłoczenia cieczy nie zawierających części ściernych. Wydajność - do 72 m3 Podnoszenie - do 250 m
Zastosowanie
Pompowanie Cieczy chłodzących, smarujących, kondensatu, chłodzenie narzędzi skrawających, układy myjące, podwyższanie ciśnienia, instalacje p.poż., ukłądy filtracyjne, tłoczenie cieczy nieznacznie agresywnych chemicznie, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki