Pompy > zatapialne

Pompy Flygt
Dane
ZastosowanieSeria Diwa
Dane
Odwadniające pompy zatapialne do wody brudnej wykoanane ze stali nierdzewnej ze specjalną wkładką ścierną i uszczelneiniem wielokrotnym z komorą olejową, dostępne z wyłącznikiem pływakowym i rurowym. Wydajność - do 25,5m3/h Podnoszenie - do 20m
Zastosowanie
Odwadnianie studzienek ściekowych, odwadnianie wykopów, piwnic, garaży, tłoczenie wody brudnej.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Seria Domo
Dane
Zatapialne pompy ściekowe wykonane ze stali nierdzewnej, dostępne w wirnikiem otwartym lub jednokanałowym. Wydajność - do42m3/h Podnoszenie - do 13,7m
Zastosowanie
Opróźnianie studzienek ściekowych, odwadnianie wykopów, piwnic, tłoczenie ścieków zawierających ciała stałe do 50mm.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Seria DL
Dane
Zatapialne pompy ściekowe z korpusem wykonanym z żeliwa, oraz korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej, dostępne w ykonaniu z wirnikiem otwartym lub jednokanałowym. Wydajność - do 120m3/h Podnoszenie - do 18,5m
Zastosowanie
Opróźnianie studzienek ściekowych, odwadnianie wykopów, piwnic, terenów podmokłych, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Flygt Ready
Dane
ZastosowanieFlygt 2600
Dane
ZastosowanieFlygt 2000
Dane
Zastosowanie