Pompy > głębinowe

Vogel TVS
Dane
Wielostopniowe pompy głębinowe ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Przeznaczone do tłoczenia cieczy czystych, nie agresywnych lub agresywnych, możliwe wykonanie dla wody morskiej lub termalnej. Q - do 550 m3 H - do 480 m max. głębokość zanurzenia - 350 m
Zastosowanie
Zasilanie w wodę z głębokich studni, podwyższanie ciśnienia, układy zraszania, układy nawadniania, układy p.poż, wydobywanie wód gruntowych, odwadnianie w górnictwie, zaopatreznie w wodę w instalacjach przemysłowych, odwrócona osmoza, uzdatnianie wody, układy filtracyjne.

specyfikacja

seria Z
Dane
Wielostopniowe pompy głębinowe ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Do tłoczenia cieczy czystych lub lekko agresywnych. Wydajność - do 75 m3 Podnoszenie - do 410 m max głębokość zanurzenia 350 m
Zastosowanie
Zasilanie w wodę z głębokich studni, podwyższanie ciśnienia, układy zraszania, układy nawadniania, układy p.poż, wydobywanie wód gruntowych, odwadnianie w górnictwie, zaopatreznie w wodę w instalacjach przemysłowych, odwrócona osmoza, uzdatnianie wody, układy filtracyjne.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
seria GS
Dane
Wielostopniowe pompy głębinowe ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Do tłoczenia cieczy czystych lub lekko zanieczyszczonych. Wydajność - do 21 m3 Podnoszenia - do 340 m max głębokość zanurzenia 350 m
Zastosowanie
Zasilanie w wodę z głębokich studni, podwyższanie ciśnienia, układy zraszania, układy nawadniania, układy p.poż, wydobywanie wód gruntowych, odwadnianie w górnictwie, zaopatreznie w wodę w instalacjach przemysłowych, odwrócona osmoza, uzdatnianie wody, układy filtracyjne.

specyfikacja
katalog
charakterystyki