Pompy > procesowe

Vogel LS
Dane
Jednostopniowe, poziome pompy odśrodkowe, normalnie ssące z wirnikiem zamkniętym i korpusem łożyskowym smarowanym olejem. Wydajność - do 4600 m3 Podnoszenie - do 100 m
Zastosowanie
Przemysł ogólny, zasilanie kotłów, komunalne układy zasilające, nawadnianie, obiegi wody gorącej i zimnej w układach grzewczych i klimatyzacyjnych, tłoczenie kondensatu, solanki, nieznacznie agresywnych kwasów, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Vogel LSN
Dane
Jednostopniowe, poziome pompy odśrodkowe z wirnikiem zamkniętym, normalnie ssące. Wydajność - do 450 m3 Podnoszenie - do 150 m
Zastosowanie
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, papierniczy, browarniczy i spirytusowy, hutniczy, układy cyrkulacyjne, układy grzewcze i chłodnicze, układy filtracyjne, tłoczenie cieczy nieznacznie agresywnych chemicznie, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Vogel MP
Dane
Poziome, pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe o budowie modułowej, przeznaczone do ciężkich zastosowań w przemyśle. Wydajość - do 2000m3/h Podnoszenie - do 300m
Zastosowanie
układy podwyższania ciśnienia cieczy czystej lub nieznacznie zanieczyszczonej, obiegi cyrkulacyjne, kondensat, oleje, zawiesiny, wody zasolone, zasilanie kotła, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki