Lowara

Lowara e-SV
Dane
Wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe wykonane ze stali nierdzewnej, cichobieżne i wysokosprawne z wymiennymi uszczelnieniami mechanicznymi. Wydajność - do 120 m3 Podnoszenie - do 330 m
Zastosowanie
Układy podwyższania ciśnienia cieczy czystej lub nieznacznie agresywnej chemicznie, przemysł ogólny, zasilanie kotłów, komunalne układy zasilające, nawadnianie, obiegi wody gorącej i zimnej w układach grzewczych i klimatyzacyjnych, tłoczenie kondensatu, odwrócona osmoza, filtracja, przemysłowe urządzenia myjące, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Lowara SVI
Dane
Wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe z zanurzoną częścią ssawną, do tłoczenia cieczy nie zawierających części ściernych. Wydajność - do 72 m3 Podnoszenie - do 250 m
Zastosowanie
Pompowanie Cieczy chłodzących, smarujących, kondensatu, chłodzenie narzędzi skrawających, układy myjące, podwyższanie ciśnienia, instalacje p.poż., ukłądy filtracyjne, tłoczenie cieczy nieznacznie agresywnych chemicznie, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Lowara CA CEA
Dane
Odśrodkowe pompy blokowe, normalnie ssące, również w wykonaniu kwasoodpornym. Wydajność - do 54m3/h Podnoszenie - do 24,5 m
Zastosowanie
myjki przemysłowe również w przemyśle spożywczym, ukłądy obiegowe olejów lub środków myjących, układy chłodzące, układy filtracyjne, inne zastosowania w przemyśle

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Lowara SH
Dane
Jednostopniowe, poziome pompy odśrodkowe, normalnie ssące, wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej dostępne w 3 wykonaniach monoblokowe, blokowe ze sprzęgłem sztywnym, normowe. Wydajność - do 240m3/h Podnoszenie - do 110m
Zastosowanie
Układy cyrkulacyjne, myjki przemysłowe, podwyższanie ciśnienia, ukłądy grzewcze i chłodnicze, tłoczenie cieczy agresywnych chemicznie, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Lowara FH
Dane
Jednostopniowe poziome pompy odśrodkowe, normalnie ssące, wykonane z żeliwa, dostępne w 3 wersjach, monoblokowe, blokowe ze sprzęgłem sztywnym, normowe. Wydajność - do 600m3/h Podnoszenie - do 95 m
Zastosowanie
układy cyrkulacyjne, urządzenia myjące, podwyższanie ciśnienia, układy grzewcze i chłodnicze, układy filtracyjne, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Lowara HM HMS
Dane
Wielostopniowe, poziome pompy odśrodkowe, w 2 wykonaniach, stal nierdzena i stal kwasoodporna. Wydajność - do 7,2m3/h Podnoszenie - do 60m
Zastosowanie
podwyższanie ciśnienia, przemysłowe urządzenia myjące, układy grzewcze i chłodnicze, również do tłoczenia cieczy agresywnych chemicznie.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
CO
Dane
Jednostopniowe, odśrodkowe pompy wykonane ze stali kwasoodpornej, pompy z otwartym wirnikiem, możliwe wykonania z wolnym wałem. Wydajność - do 54m3/h Podnoszenie - do 24,5m
Zastosowanie
myjki przemysłowe również w przemyśle spożywczym, układy obiegowe, olejowe, glikolowe, wodne, układy filtracyjne, inne zastosowania w przemyśle.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
seria Z
Dane
Wielostopniowe pompy głębinowe ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Do tłoczenia cieczy czystych lub lekko agresywnych. Wydajność - do 75 m3 Podnoszenie - do 410 m max głębokość zanurzenia 350 m
Zastosowanie
Zasilanie w wodę z głębokich studni, podwyższanie ciśnienia, układy zraszania, układy nawadniania, układy p.poż, wydobywanie wód gruntowych, odwadnianie w górnictwie, zaopatreznie w wodę w instalacjach przemysłowych, odwrócona osmoza, uzdatnianie wody, układy filtracyjne.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
seria GS
Dane
Wielostopniowe pompy głębinowe ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Do tłoczenia cieczy czystych lub lekko zanieczyszczonych. Wydajność - do 21 m3 Podnoszenia - do 340 m max głębokość zanurzenia 350 m
Zastosowanie
Zasilanie w wodę z głębokich studni, podwyższanie ciśnienia, układy zraszania, układy nawadniania, układy p.poż, wydobywanie wód gruntowych, odwadnianie w górnictwie, zaopatreznie w wodę w instalacjach przemysłowych, odwrócona osmoza, uzdatnianie wody, układy filtracyjne.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Seria Diwa
Dane
Odwadniające pompy zatapialne do wody brudnej wykoanane ze stali nierdzewnej ze specjalną wkładką ścierną i uszczelneiniem wielokrotnym z komorą olejową, dostępne z wyłącznikiem pływakowym i rurowym. Wydajność - do 25,5m3/h Podnoszenie - do 20m
Zastosowanie
Odwadnianie studzienek ściekowych, odwadnianie wykopów, piwnic, garaży, tłoczenie wody brudnej.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Seria Domo
Dane
Zatapialne pompy ściekowe wykonane ze stali nierdzewnej, dostępne w wirnikiem otwartym lub jednokanałowym. Wydajność - do42m3/h Podnoszenie - do 13,7m
Zastosowanie
Opróźnianie studzienek ściekowych, odwadnianie wykopów, piwnic, tłoczenie ścieków zawierających ciała stałe do 50mm.

specyfikacja
katalog
charakterystyki
Seria DL
Dane
Zatapialne pompy ściekowe z korpusem wykonanym z żeliwa, oraz korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej, dostępne w ykonaniu z wirnikiem otwartym lub jednokanałowym. Wydajność - do 120m3/h Podnoszenie - do 18,5m
Zastosowanie
Opróźnianie studzienek ściekowych, odwadnianie wykopów, piwnic, terenów podmokłych, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

specyfikacja
katalog
charakterystyki